En gång levde Knut, Kristina, Karolina och Johan. Vilka var de? Vad gjorde de och när?

Kontrollera flyghöjden i din zeppelinare. Kasta tärningen. Du letar efter Carta Marina. Under spelets gång ställs du inför frågor som alla berör Nordens historia.

Du har flera hjälpfunktioner och ett helt uppslagsverk med kartor, personregister och en tidsaxel som kan lotsa dig.

Carta Marina är beviset på att du navigerat rätt genom historien och det pass du behöver för att flyga i mål. Målet är att få så många poäng som möjligt.


 

 

 

Hur spelar man?
Du börjar spelet genom att klicka på tärningen. Datorn slumpar fram placeringen av start, mål, bonusfrågor och chansmarkörer, däribland Carta Marina.

När du börjar spela, flyger din zeppelinare 500 meter över marken. Nu gäller det att fortsätta flyga med den flyghöjd terrängen kräver i den riktning du önskar. Varje gång du väljer färdriktning, slumpar datorn fram en ny fråga.
Om du svarar rätt ritas din färdväg ut på kartan och du kan fortsätta genom att på nytt markera färdriktning.

Du letar efter Carta Marina, som finns gömd under någon av chansmarkörerna. När du har hittat den kan du flyga mot mål.

Välj färdriktning genom att klicka på en av pilarna vid din spelpjäs. Tärningen slumpar då fram en fråga. Svara genom att välja ett av de sex alternativen. Du kan också välja att använda en eller flera av dessa hjälpfunktioner:
- Tidsaxeln: Du kan bläddra i din tidsaxel för att hitta årtal. Här finns 2900 händelser införda. Välj land genom att klicka på landets flagga.
- Personregister: Bläddra bland personer, regenter, och regeringar från de olika nordiska länderna. Välj land genom att klicka på landets flagga.
- Sekeltexter: Här kan du läsa mera om varje sekel från 1000-talet framåt. Också här väljer du land genom att klicka på landets flagga.
- Välj bort felalternativ: Datorn slumpar då bort tre felaktiga svarsalternativ av sex möjliga.
- Visa på tidsaxeln: Datorn visar vilket sekel svaret avser.
- Karta: Datorn visar hur Nordens gränser såg ut vid tidpunkten.

Vilka frågor finns?
Spelet är uppbyggt kring tre olika typer av frågor:
- Årtalsfrågor besvarar du för att kunna ta dig framåt i spelet. Här frågar man efter viktiga årtal för olika händelser i Nordens historia.
- Person- och platsfrågor besvarar du enbart för att öka flyghöjden. Här frågar man efter personer eller platser som varit viktiga i Nordens historia.
- Bonusfrågor är märkta med utropstecken på spelplanen. Här ställer man frågor ur Olaus Magnus verk "Historia om de nordiska folken" från 1555.

Hur får man poäng?
Genom att besvara frågorna kan du vinna följande poäng:
Årtalsfrågor: För varje rätt svar kan du få maximalt 50 poäng. Om du väljer någon av hjälpfunktionerna förlorar du poäng. Du förlorar 25 poäng om du vill att datorn skall visa vilket sekel som frågan tillhör; 20 poäng om datorn skall slumpa bort tre felaktiga alternativ, och 5 poäng om du vill kontrollera på kartan hur landområdena såg ut vid den tiden.

Person- och platsfrågor besvarar du enbart för att öka flyghöjden. Din zeppelinare vinner 50 m i flyghöjd varje gång du svarar rätt.

Bonusfrågor: Om du svarar rätt på en bonusfråga, fördubblar du dina poäng.

Om du flyger till någon av de nordiska huvudstäderna, Galdhöpiggen eller Kebnekajse får du 150 extra poäng för vart och ett av dessa ställen, utan att behöva svara rätt på någon fråga. För att navigera till dessa platser, kan du använda de geografiska kartorna som finns bland hjälpfunktionerna.
Under tre av chansmarkörerna finns påsar med 500 extra poäng i vardera. Dessa poäng får du automatiskt om du flyger över en sådan markör.


Vad händer om man svarar fel?
Om du svarar fel på en årtalsfråga, förlorar din zeppelinare flyghöjd. Detta kan du se på manöverpanelen , där zeppelinaren på höjdmätaren sjunker. För varje felsvar, förlorar din zeppelinare 50 meter i flyghöjd.
Du kan bara vinna, inte förlora flyghöjd genom att besvara person- och platsfrågorna.
Om du svarar fel på en bonusfråga, förlorar du hälften av dina poäng.
Vad gör man när zeppelinaren förlorar flyghöjd?
Under fyra av de åtta chansmarkörerna väntar stormväder. Ovädret får din zeppelinare att tappa flyghöjd till 250 meter.
Om din flyghöjd faller under 250 meter, måste du börja om.


Om din flyghöjd är för låg för att flyga över det område du vill, kan du öka den genom att svara på en eller flera person- och platsfrågor. Klicka då på pilknappen till höger om höjdmätaren på din instrumentpanel. Du svarar genom att välja ett alternativ av tre möjliga. Här kan du endast få hjälp av tidsaxeln, personregistret och sekeltexterna.


Varje gång du väljer färdriktning, anger datorn om din flyghöjd inte räcker till för att flyga över ett visst område. Du kan själv också kontrollera vilken flyghöjd som krävs genom att markera förstoringsglaset och föra det till området som du vill flyga över.

Hur och när kan man flyga i mål?
Du måste först hitta Carta Marina, som finns under någon av de åtta chansmarkörerna. Därefter navigerar du mot mål, på samma sätt som du tidigare tagit dig fram i spelet.
När du nått fram till målet, måste du svara rätt på ytterligare en fråga. För att få svara på frågan är du tvungen att satsa en andel av dina poäng. Om du svarar rätt vinner du tillbaka fyra gånger insatsen. Om du svarar fel förlorar du din instats men du får en ny chans, tills du svarat rätt och kan landa i mål.


När du gått i mål kan du se din färd genom tiden och skriva ut din personliga tidsaxel.


Du kan också utmana en kompis. Kanske är du bäst på den nordiska historien?


 

 
 

 
Testa Plugin
Spela spelet.
 
 

Tusen år i Norr är baserat på Simons Idéteknologis egen spelmotor "QbG-engine". Spelmotorn är en grund för enkel spelutveckling som skapar spel som lätt kan modifieras för olika typer av innehåll.